30 - 04 - 2017

Zpravodaj obce

Informace v případě povodní

Informace

Osvědčení o úspoře emisí

Více v příloze.

Český hydrometeorologický ústav - výstraha

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2012/33

Vydaná: sobota 26.05.2012 09:55 (07:55 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od soboty 26.05.2012 10:00 do odvolání

Číst dál: Český hydrometeorologický ústav - výstraha

Ústecký kraj - dětský den

Dětský den aneb pojďte s námi do pohádky na zámku Nový hrad v Jimlíně v neděli 3.6.2012 od 10.00 do 17.00 hodin.
Více v příloze


Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Horní Habartice stanoví v souladu s § 5 odst.1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č.173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací ( dále jako „sazebník“):

Číst dál: Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry