25 - 05 - 2017

Kominík


! ! ! !     U P O Z O R N Ě N Í      ! ! ! !  Obecního úřadu Horní Habartice


Oznamujeme občanům, kteří si objednali kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět Kominictví Zdeňka Břicháčka. Jedná se o kolektiv  kominíků, kteří svou pochůzku v naší obci provedou v sobotu 26.4. 2014 od 9.00 hod. z obou stran obce . Pokud nestihnou všechny domy, budou pokračovat v neděli 27.4. 2014.

Cena:

  •             100,- Kč vymetení komína
  •             250,- Kč kontrola komína
  •             350,- Kč kontrola + čištění komína
  •             500,- Kč kontrola + čištění průlezového komína

     U veškerých prací  se připočítává 21% DPH

Mašek Karel
místostarosta obce

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry