30 - 05 - 2017

Kominík


Jedná se o kolektiv  kominíků, kteří svou pochůzku v naší obci provedou
v sobotu 19.10. 2013 od 9.00 hod. z obou stran obce .
Cena:  100,- Kč vymetení komína
            250,- Kč kontrola komína
            350,- Kč kontrola + čištění komína
            500,- Kč kontrola + čištění průlezového komína
U veškerých prací  se připočítává 21% DPH

Mašek Karel v.r.
místostarosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry