25 - 05 - 2017

Český hydrometeorologický ústav - výstraha

Po přední straně tlakové výše nad Skandinávií k nám proudí  chladnější
vzduch od severovýchodu.

Kvůli pokračujícímu suchému počasí se zvýšilo riziko vzniku a šíření požárů
vyvolaných jak přírodními faktory, tak v důsledku založení ohňů.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:
-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání
přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
-Oheň rozdělávat jen v zabezpečených ohništích, předem si připravit
dostatek hasícího materiálu, nenechávat dohořívající ohniště bez dozoru.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Odstrčilová
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry