30 - 05 - 2017

Oznámení o konání dohadovacího řízení

Předmětem dohadovacího řízení je předmět z majetku obce

Traktor ZETOR 7011

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR a dostaví se na dohadovací řízení, bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o prodej.

Cena za prodej traktoru bude ve všech případech při prodeji navýšena o ostatní náklady spojené s převodem.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Bližší informace lze získat na webových stránkách obce www.markvartice.cz nebo na Obecním úřadě v Markvarticích, tel. 412585265.

 

 

 

Ing. Petr Hodboď

starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry