30 - 04 - 2017

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo

Jednací řád zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce vydává dne 15.2.2011ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 
 Jednací řád zastupitelstva obce

Číst dál: Jednací řád zastupitelstva obce

Složení Zastupitelstva obce Horní Habartice na období 2014 – 2018

Starosta  :           Donát Ladislav
Místostarosta :   Mašek Karel

 

Členové:         Hrouzek  Karel
                         Khop Pavel
                         Moc Jaroslav
                         Sotona Antonín
                         Šormová Jana
                        Finanční výbor :
předseda - Hrouzek Karel
člen - Bednářová Michaela
člen - Kapková Jana ml.

Kontrolní výbor :
předseda - Sotona Antonín 
Člen - Flídrová Zdena
Člen - Donát Ladislav st.


Komise životního prostředí :
předseda - Khop Pavel
Člen - Hadrava Roman

Sbor pro občanské záležitosti :
předseda - Moc Jaroslav
Člen - Hrnčířová Věra
Člen - Ottová Hana
Člen - Horáková Blanka

Kulturně školská komise: :
předseda - Šormová Jana
Člen - Mezerová Jiřina
Člen - Šormová Simona
Člen - Boháč Vladimír ml.
Člen - Krejčík Jiří

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry