28 - 04 - 2017

Poskytování informací podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.106/1999,ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007

1. Počet podaných žádostí o informace :

Na Obecní úřad Horní Habartice nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - Nebyly žádné opsány.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - Neproběhlo žádné řízení o sankcích .
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - Žádné.
Za Obecní úřad Horní Habartice zpracovala : Ottová Hana
Podaný Miroslav: starosta obce

V Horních Habarticích 2.1.2008
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry