28 - 04 - 2017

Poskytování informací podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

1. Počet podaných žádostí o informace - Na Obecní úřad Horní Habartice nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - Nebyly žádné opsány.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - Neproběhlo žádné řízení o sankcích .

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - Žádné.

Za Obecní úřad Horní Habartice zpracovala : Ottová Hana

Podaný Miroslav
starosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry