28 - 04 - 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.106/1999,ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010

1. Počet podaných žádostí o informace - 2

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu -  Nebyly žádné  opsány.

4. Výsledky řízení  o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - Neproběhlo žádné řízení o sankcích .

5. Další informace vztahující se k  uplatňování  tohoto zákona - Žádné.

Za Obecní úřad Horní Habartice zpracovala : Ottová Hana

 

Donát Ladislav
starosta obce

V Horních Habarticích 27.1.2011

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry