28 - 04 - 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.106/1999,ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009

1. Počet podaných žádostí o informace - Na  Obecní úřad Horní Habartice nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí -  0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu -  Nebyly žádné  opsány.

4. Výsledky řízení  o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - Neproběhlo žádné řízení o sankcích .

5. Další informace vztahující se k  uplatňování  tohoto zákona - Žádné.

Za Obecní úřad Horní Habartice zpracovala : Ottová Hana

 

Podaný Miroslav
starosta obce

V Horních Habarticích 20.1.2010

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry