30 - 04 - 2017

Vyhláška č. 2/2008 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2005

Obecně závazná vyhláška obce Horní Habartice č.2/2008 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2005, o poplatku za komunální odpad a OZV č.2/2006, kterou se mění OZV č.1/2005, o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Horní Habartice se na svém zasedání dne 11.3.2008 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Na základě usnesesení zastupitelstva obce č.10/2008 se zrušují obecně závazné vyhlášky č.1/2005, o poplatku za komunální odpad a č.2/2006, kterou se mění OZV 
č.1/2005, o poplatku za komunální odpad.

Čl. 2
Účinnost
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008. 

Donát Ladislav    Podaný Miroslav
místostarosta      starosta
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry