28 - 04 - 2017

Vyhláška č. 2/2005 - o společných školských obvodech

Zastupitelstvo obce Horní Habartice se usneslo dne 15.12.2005 vydat podle ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 178 odst.2 písm. c) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

Na základě uzavřené dohody obcí Horní Habartice, Markvartice a městem Benešov nad Ploučnicí o vytvoření společných školských obvodů je území obce Horní Habartice částí školského obvodu Základní školy Markvartice okres Děčín, příspěvková organizace zřízené obcí Markvartice a Základní školy Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín zřízené městem Benešov nad Ploučnicí.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2006.

Podaný Miroslav    Donát Ladislav  
starosta obce         místostarosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry