30 - 04 - 2017

Ceny vodného na rok 2017

Obec Horní Habartice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.12.2016 usnesením č.12/2016 stanovilo cenu vodného na rok 2017 ve výši 30,-Kč/ m3

Ladislav Donát
starosta obce v.r.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry