25 - 05 - 2017

Stanovení ceny vodného na rok 2015

Obec Horní Habartice
Horní Habartice 187
405 02, Děčín 2

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15.12.2014 usnesením č.2/2014 stanovilo cenu vodného na rok 2015

29,50 Kč / m3

Ladislav Donát
starosta obce v.r.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry