26 - 05 - 2017

Stanovení ceny vodného

CENA VODNÉHO

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1.10.2014 usnesením č. 22/2014
odsouhlasilo aktuální cenu vodného na
29,50 Kč/m3 .

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry