29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.23/2014 ze dne 9.10. 2014

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Smlouvu o dodávce pitné vody mezi Obcí Horní Habartice a odběrateli,
 4. Hospodářskou činnost obce.

Schvaluje
 1.  Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Mašek K. a sl.Ottová H., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Smlouvu o dodávce pitné vody mezi Obcí Horní Habartice a odběrateli,
 
Pověřuje
 1.  Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o dodávce pitné vody mezi Obcí Horní
      Habartice a odběrateli.
 
Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Mašek Karel      místostarosta obce
                                     Ottová Hana      člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry