29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.15/2013 ze dne 22.7. 2013

(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č. 15/2013
ze dne 22.7 2013

Usnesení
Zastupitelstvo obce projednalo:
 • 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 • 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 • 3. Výběr firmy pro realizaci stavby ,, Vodovodní řad pro novostavby RD na p.p.č 172 a 1045/1, 
 • k.ú.Horní Habartice “,
 • 4. Výběr firmy pro realizaci stavby ,, Vodovod a kanalizace na p.p.č.1032/1, 755/1, 41/2, 753, 754/2, 707/1, 1010 a st.p.č.58, k.ú.Horní Habartice  “,
 • 5. Výběr firmy pro realizaci stavby ,, Vodovod a kanalizace novostavby RD na p.p.č.245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 251/3, 1044/1, 1045/1 v  k.ú.Horní Habartice, p.p.č.1747, 2498/1, 2938/2 v k.ú.Markvartice “,
 • 6. Oprava stávající kanalizace ke kostelu,
 • 7. Opravu komína u Ttruhlárny  pod čapím hnízdem,
 • 8. Zakoupení sahary či panelů do tělocvičny víceúčelového centra a instalaci plynového topení ve víceúčelovém centru,
 • 9. Opravu komunikace k vodojemu u Krahulíků,
 • 10. Opravu vodovodního řadu u č.p. 30 ,
 • 11. Ceník pronájmu ve víceúčelovém centru,
 • 12. Zrušení železničního přejezdu P2594 v Horních Habarticích (u Hadravů).

Schvaluje
 • 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 • 2. Ověřovatele zápisu p.Hrouzka K. a  p. Khopa P., zapisovatelku p.Ottovou H.
 • 3. Stavební firmu Bardzák s.r.o.,Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí pro realizaci stavby       ,, Vodovodní řad pro novostavby RD na p.p.č 172 a 1045/1,  k.ú.Horní Habartice “.
 • 4. Firmu Zemní práce Břetislav Antonín, Dolní Habartice 252, 405 02 Děčín 2 pro realizaci stavby
 • ,, Vodovodní řad na p.p.č.1032/1, 755/1, 41/2, 753, 754/2, 707/1, 1010 a st.p.č.58, k.ú.Horní Habartice “ a ,, Kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.52/3, 706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice”.
 • 5. Firmu Zemní práce Břetislav Antonín, Dolní Habartice 252, 405 02 Děčín 2 pro realizaci stavby,, Vodovod a kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 251/3, 1044/1, 1045/1 v  k.ú.Horní Habartice, p.p.č.1747, 2498/1, 2938/2 v k.ú.Markvartice “.
 • 6. Opravu stávající kanalizace ke kostelu a její realizaci Stavební firmou Bardzák s.r.o.,Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
 • 7. Opravu komína u Ttruhlárny  pod čapím hnízdem a případnou finanční pomoc obce při její realizaci.
 • 8. Zakoupení sahary či panelů do tělocvičny víceúčelového centra, instalaci plynového topení ve víceúčelovém centru a  výběr firmy na instalaci plynového topení ve víceúčelovém centru.
 • 9. Opravu komunikace k vodojemu u Krahulíků.
 • 10. Opravu vodovodního řadu u č.p. 30.
 • 11. Ceník pronájmu ve víceúčelovém centru: hasiči a jejich rodina (manžel,manželka,děti) a stálí zaměstnanci obce nájemné zdarma, ostatní občané obce 500,- Kč a cizí nájem 1 000,- Kč. Všichni pak budou platit energie, praní ubrusů a případné poškození vybavení.
 • 12. Zrušení světelné signalizace  na železničním přejezdu P2594 v Horních Habarticích (u Hadravů) při zachování železničního přejezdu označeného pouze značkami.

Pověřuje
 • 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo se  Stavební firmou Bardzák s.r.o.,Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí pro realizaci stavby ,, Vodovodní řad pro novostavby RD  na p.p.č 172 a 1045/1, k.ú.Horní Habartice “ .
 • 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo s firmou Zemní práce Břetislav Antonín,  Dolní Habartice 252, 405 02 Děčín 2 pro realizaci stavby ,, Vodovodní řad na p.p.č.1032/1, 755/1, 41/2, 753, 754/2, 707/1, 1010 a st.p.č.58, k.ú.Horní Habartice “ a ,, Kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.52/3, 706/2 a 706/4, k.ú.Horní Habartice”.
 • 3. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo s firmou Zemní práce Břetislav Antonín,  Dolní Habartice 252, 405 02 Děčín 2 pro realizaci stavby ,, Vodovod a kanalizace pro novostavby RD na p.p.č.245/4, 245/7, 245/8, 245/9, 251/3, 1044/1, 1045/1 v  k.ú.Horní Habartice, p.p.č.1747, 2498/1, 2938/2 v k.ú.Markvartice “.
 • 4. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o dílo se  Stavební firmou Bardzák s.r.o.,Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí pro realizaci opravy kanalizace ke kostelu.
 • 5. Starostu obce pana Donáta výběrem firmy na instalaci plynového topení ve víceúčelovém centru.


Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:  Hrouzek Karel        člen zastupitelstva
                                   Khop Pavel           člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry