27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 2.června 2010

Zasedání zastupitelstva obce č. 21/2010 ze dne 2.6. 2010
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 2. Žádost p.Jakeše Václava, Markvartice , 407 42 Markvartice o prodej  p.p.č.493/2, 493/3, 489/7, 489/8, 443/1, 500/6 a 500/14, k.ú.Horní Habartice,
 3. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2009,
 4. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2009,
 5. Rozpočtový výhled Sdružení obcí  Benešovska na léta 2011-2012,
 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na léta 2010-2014,
 7. Žádost AGRO-DK s.r.o. zastoupené p.Kosařovou Dagmarou, Horní Habartice , 405 02 Děčín 2 o pronájem p.p.č.782, 878/1, 914/3, 706/13, 246/107, 246/109, 882/5 a 882/6, k.ú.Horní Habartice,
 8. Žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek na ,,Přírodní laboratoř ,, pro 18 dětí z obce Horní Habartice,
 9. Žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek pro 9.třídu na rozlučkové akce,
 10. Příspěvek na povodně 2010,
 11. Vybudování dětského hřiště u MŠ,
 12. Prodej hasičského auta AVIA 30, RZ DC-70-07,
 13. Rozpočtové opatření č.3/2010 ,
 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

   

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Klímu Z. a  p. Moce  J., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Pronájem p.p.č.493/2, 493/3, 489/7, 489/8, 443/1, 500/6 a 500/14, k.ú.Horní Habartice p.Jakešovi Václavovi, Markvartice  , 407 42 Markvartice
 4. Závěrečný účet obce orní Habartice za rok 2009 H Horní Habartice za rok 2009.
 5. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2009.
 6. Rozpočtový výhled SOB na roky 2011 – 2012.
 7. 7 členů zastupitelstva obce na volební období  2010-2014.
 8. Pronájem p.p.č.782, 878/1, 914/3, 706/13, 246/107, 246/109, 882/5 a 882/6, k.ú.Horní Habartice  AGRO-DK s.r.o. zastoupené p.Kosařovou Dagmarou, Horní Habartice ,405 02 Děčín 2 .
 9. Finanční příspěvek 3 600,- Kč  ZŠ Markvartice  na ,,Přírodní laboratoř ,, pro 18 dětí z obce Horní Habartice ( 200,- Kč na 1 dítě).
 10. Finanční příspěvek 1 000,- Kč  ZŠ Markvartice  pro 9.třídu na rozlučkové akce.
 11. Finanční příspěvek  ve výši 20 000,-Kč  na povodně obci Stěbořice u Opavy.
 12. Vybudování dětského hřiště u MŠ do výše nákladů 300 000,-Kč.
 13. Prodej hasičského auta AVIA 30, R
 14. Z DC-70-07 za cenu 20 000,-Kč .
 15. Rozpočtové opatření č.3/2010

Upravená příjmová část rozpočtu           30 204 200,- Kč

      Upravená výdajová část rozpočtu           30 756 200,- Kč

 1. Příspěvek ZŠ Markvartice na ,,Přírodní laboratoř ,, ve výši 3 600,-Kč ( 200,-Kč na 1 dítě).
 2. Příspěvek  ZŠ Markvartice ve výši 1 000,-Kč  pro 9.třídu na rozlučkové akce.
 1. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

 

 

Souhlasí

 1. S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2009 – bez výhrad.
 2. S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2009 – bez výhrad.

 

Pověřuje

 1. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku s  p.Jakešem Václavem, Markvartice , 407 42 Markvartice na p.p.č.493/1, 489/7, 489/8, 493/2, 493/3, 500/6 a 500/14, k.ú.Horní Habartice.
 2. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku s  AGRO-DK s.r.o. zastoupené p.Kosařovou Dagmarou, Horní Habartice ,405 02 Děčín 2 na p.p.č. 246/107, 246/109, 706/13, 782, 878/1, 882/5, 882/6, 914/3,  k.ú.Horní Habartice.
 3. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
 4. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku  ve výši 20 000,-Kč  na odstranění následků povodně s obcí Stěbořice u Opavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Podaný Miroslav

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Klíma Zdeněk                                               člen zastupitelstva

                                 Moc Jaroslav                                                 člen zastupitelstva


Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry