28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 16. října 2007

Zasedání zastupitelstva obce č. 7/2007 ze dne 16.10. 2007
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo:

1.Návrh programu a způsob hlasování,
2.Volbu ověřovatelů zápisu,
3.Prodej st.p.č.12, k.ú.Horní Habartice p.Culkové Věře, bytem Horní Habartice 184, 405 02 Děčín 2,
4.Prodej p.p.č.64/13 a p.p.č.630/1, k.ú.Horní Habartice manželům p.Pechánkovi Pavlovi a p.Pechánkové Jarmile oba bytem Rajmonova 1195, Praha 8,
5.Rekonstrukci veřejného rozhlasu,
6.Přistoupení ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci a vstup obce Horní Habartice do Sdružení místních samospráv České republiky, o.s.,
7.Další etapu plynofikace obce a způsob podání žádostí občanů o dotace na přípojku a kotle,
8.Rozpočtový výhled obce na období 2008-2010,
9.Zajištění přípravy rozpočtu obce na rok 2008,
10.Počet míst na VPP na rok 2008,
11.Rozpočtové opatření č.3.

Schvaluje

1.Předložený návrh programu a veřejné hlasování.
Ověřovatele zápisu p.Moce J. a p.Sotonu A. 
2.Prodej st.p.č.12, k.ú.Horní Habartice p.Culkové Věře bytem Horní Habartice 184, 405 02 Děčín 2 za cenu 6 895,- Kč.
3.Prodej p.p.č.64/13 a p.p.č. 630/1, k.ú.Horní Habartice manželům p.Pechánkovi Pavlovi a p.Pechánkové Jarmile oba bytem Rajmonova 1195, Praha 8 za cenu 2 200,- Kč.
4.Rekonstrukci veřejného rozhlasu zadat firmě TECHSONIC Jiří Křenek, Zašová 211.
5.Přistoupení ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci. 
6.Vstup obce Horní Habartice do Sdružení místních samospráv České republiky,o.s.
7.Výstavbu další etapy plynofikace.
8.Způsob financování přípojek a plynových kotlů občanů obce.Samostatné podání žadostí občanů ( varianta A dotazníku ).
9.Rozpočtový výhled obce na období 2008-2010.
10.Podání žádosti o vytvoření 2 pracovních míst VPP pro rok 2008 na Úřad práce v Děčíně.
11.Rozpočtové opatření č.3.

Upravená příjmová část rozpočtu 3 661 000,-Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 3 312 000,- Kč


Bere na vědomí
Přípravu rozpočtu obce na rok 2008.

Ukládá

Účetní obce p.Ottové připravit příjmové podklady pro sestavení rozpočtu obce na rok 2008 a výdaje za OÚ do 20.11.2007.

Předsedům komisí, ředitelce MŠ p.Hrouzkové za MŠ, lesnímu hospodáři Ing. Pudilovi za les a p.Maškovi za SDH nahlásit požadavky na rozpočet pro rok 2008 do 20.11.2007.

Finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu obce na rok 2008 do 28.11.2007.

OÚ zjistit do 31.12. 2007 u občanů, kteří nemají přípojku plynu ke svému pozemku, zda budou plynofikovat svůj dům ( závazné stanovisko).

OÚ zaslat žádost ke komisi pro projednávání přestupků na MěÚ v Benešově n.Pl. se stížností na volné pobíhání psů manželů Hübnerových na veřejném prostranství v katastru obce Horní Habartice.

Pověřuje

Starostu p.Podaného podepsáním přihlášky vstupu do Sdružení místních samospráv České republiky, o.s. 
Starostu uzavřením smlouvy s úřadem práce na vytvoření 2 míst na VPP na rok 2008.

Podaný Miroslav 
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Moc Jaroslav     člen zastupitelstva
Sotona Antonín  člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry