25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 20. března 2007

Zasedání zastupitelstva obce č. 4/2007 ze dne 20.3. 2007
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu,
3. Uspořádání veřejné sbírky na vybavení zvonice kostela sv.Jana Křtitele,
4. Žádost správce farnosti Horní Habartice Mgr.Hrubého o finanční příspěvek na opravy kostela sv.Jana Křtitele na rok 2007,
5. Žádost TJ SK Markvartice o finanční příspěvek,
6. Smlouvu s firmou ASEKOL s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Schvaluje

1. Předložený návrh programu a veřejné hlasování,
2. Ověřovatele zápisu p.Klímu Z. a p.Sotonu A.
3. Uspořádání veřejné sbírky na vybavení zvonice kostela sv.Jana Křtitele od 23.4.2007 do 22.10. 2007 sběracími listinami.
4. Finanční příspěvek správci farnosti Horní Habartice Mgr.Hrubému na opravy kostela sv.Jana Křtitele na rok 2007 ve výši 20 000,-Kč.
5. Finanční příspěvek TJ SK Markvartice ve výši 3 000,-Kč.
6. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č.545929/01/ZOZ/2007AK1 s firmou ASEKOL s.r.o.

Ukládá
Starostovi obce p.Podanému uzavřít s firmou ASEKOL s.r.o. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Pověřuje
Mgr. Hrubého uspořádáním veřejné sbírky na vybavení zvonice kostela sv.Jana Křtitele sběracími listinami od 23.4.2007 do 22.10. 2007.

Donát Ladislav 
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu: 
Klíma Zdeněk   člen zastupitelstva
Sotona Antonín člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry