28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 15

1).Název projektu
Výměna oken na budově OÚ

2).Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3).Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným
projektem řešen
Zvýšení technické úrovně budovy ve vlastnictví obce a úspora energií.

4).Cíl – účel projektu
Snížení spotřeby plynu a el. Energie.

5)Výstupy projektu
Zvýšení technické úrovně budovy ve vlastnictví obce.

6).Hlavní aktivity
Zajištění dodavatele a financování.

7).Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice , budova čp. 187

8).Předpokládané náklady
100.000 Kč

9).Předpokládané financování
Dotace 70% nákladů
Vlastní prostředky obce 30% nákladů –30 000 ,- Kč

10).Předpokládané období realizace
V roce 2015 - 2016

11).Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry