28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 14

1).Název projektu
Vybudování nové střechy na budově OÚ

2).Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3).Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným
projektem řešen
Položení nové krytiny na střeše budovy OÚ z důvodu havarijního stavu stávající
krytiny.
4).Cíl – účel projektu
Položením nové krytiny zamezit zatékání do budovy.

5)Výstupy projektu
Zvýšení technické úrovně budovy ve vlastnictví obce.

6).Hlavní aktivity
Zajištění dodavatele a financování.

7).Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice , budova čp. 187

8).Předpokládané náklady
350.000 Kč

9).Předpokládané financování
Dotace 70% nákladů
Vlastní prostředky obce 30% nákladů –105 000 ,- Kč

10).Předpokládané období realizace
V roce 2015 - 2017

11).Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry