28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 13

1).Název projektu
Vybudování nové garáže

2).Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3).Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným
projektem řešen
Vybudování garáže pro další vůz SDH

4).Cíl – účel projektu
Výstavbou vlastní garáže zajistit ochranu vozidla před povětrnostními vlivy a tím
dosáhnout snížení nákladů na jeho opravy a údržbu a zajistit prodloužení životnosti
vozidla.

5)Výstupy projektu
Provozuschopná nová garáž

6).Hlavní aktivity
Zajištění PD, stavební povolení, dodavatele, výstavba garáže a její kolaudace.

7).Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice , budova čp. 213

8).Předpokládané náklady
300.000 Kč

9).Předpokládané financování
Dotace 70% nákladů
Vlastní prostředky obce 30% nákladů –30 000 ,- Kč

10).Předpokládané období realizace
V roce 2016 - 20119

11).Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry