28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 12

1).Název projektu
Zateplení Víceúčelového objektu

2).Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3).Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným
projektem řešen
Nutná úprava pro dodržení snižování spotřeby energií

4).Cíl – účel projektu
Snížení spotřeby plynu a el. energie

5)Výstupy projektu
Zvýšení technické úrovně budovy ve vlastnictví obce

6).Hlavní aktivity
Zajištění financí a výběr firmy pro realizaci stavby

7).Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice , budova čp. 213

8).Předpokládané náklady
600.000 Kč

9).Předpokládané financování
MMR ČR, Program rozvoje venkova – dotace 70% nákladů
Vlastní prostředky obce 30% nákladů –180 000 ,- Kč

10).Předpokládané období realizace
V roce 2016 - 2020

11).Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry