28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 10

1).Název projektu
Zakoupení dětské herní sestavy
2).Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3).Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným
projektem řešen
Stávající dětské hřiště je v arálu Mateřské školy, není přístupné většině dětí z
obce.
4).Cíl – účel projektu
Vylepšení využití volného času dětí v obci.

5)Výstupy projektu
Zlepšení kvality života dětí ve volném čase.

6).Hlavní aktivity
Zajištění financí a realizace stavby.

7).Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice na p.p.č 202/2 a 178/1

8).Předpokládané náklady
100.000 Kč

9).Předpokládané financování
MMR ČR, Program rozvoje venkova – dotace 70% nákladů
Vlastní prostředky obce 30% nákladů – 30.000 Kč

10).Předpokládané období realizace
V roce 2015

11).Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry