28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 9

1) Název projektu
Vybudování cvičného hřiště u hasičské zbrojnice

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Obec má výjezdovou jednotku SDH, která nemá vhodné prostory k tréninku.

4) Cíl – účel projektu
Vybudování cvičného hřiště u HZ, které by sloužilo místnímu SHD, ale také místním dětem a mládeži pro běžné hry.

5) Výstupy projektu
Cvičné hřiště pro členy SDH obce Horní Habartice

6) Hlavní aktivity
Zarovnání a úprava terénu, trativody, zatravnění.

7) Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice

8) Předpokládané náklady
100.000 Kč

9) Předpokládané financování
MMR ČR, Program obnovy venkova – dotace 60% nákladů
Vlastní prostředky obce 40% nákladů – 40.000 Kč

10) Předpokládané období realizace
V letech 2015-2019

11) Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry