28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 8

1) Název projektu
Vybudování hřbitovní zdi

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3)Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným
projektem řešen
Zamezení přístupu zvěře na hřbitov

4)Cíl – účel projektu
Celková úprava hřbitova a jeho okolí

5)Výstupy projektu
Oplocení celého hřbitova a rekonstrukce vstupní brány

6)Hlavní aktivity
Oplocením zabezpečit hřbitov před zvěří

7)Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice

8) Předpokládané náklady

9) Předpokládané financování
POV KÚÚK – 70 %
Vlastní prostředky 30 %

10) Předpokládané období realizace
V letech 2016-2020

Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry