28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 7

1) Název projektu
Obnova polních cest s alejemi

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodsnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Obyvatelé obce nemají vhodný přístup do lesů, které lemují katastr obce ze dvou stran – původní cesty byly v minulosti zorány a zničeny. Při deštivém počasí se přes rozblácené pole chodí velmi obtížně.

4) Cíl – účel projektu
Obnovení původních obecních polních cest se zpevněným podkladem s alejemi a tím zajištění trvalého přístupu do prostoru lesa zejména důchodcům a maminkám s dětmi.

5) Výstupy projektu
Dvě polní cesty umožňující přístup do lesa po pravé i levé části obce.

6) Hlavní aktivity
Srovnání povrchu původních obecních polních cest, zpevnění povrchu válcováním

7) Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice

8) Předpokládané náklady
1 000 000 Kč

9) Předpokládané financování
EU – 85 %
Vlastní prostředky 15 %

10) Předpokládané období realizace
V letech 2016-2020

Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry