30 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 6

1) Název projektu
Dokončit asfaltové povrchy místních komunikací na p.p.č. 1045/1 a 1016

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Místní komunikace, zejména v okrajových částech obce jsou nezpevněné a při deštivém počasí jsou rozblácené a špatně schůdné

4) Cíl – účel projektu
Zajistit postupnou rekonstrukci těchto místních komunikací

5) Výstupy projektu
Zpevněné místní komunikace

6) Hlavní aktivity
Srovnání povrchu nezpevněných místních komunikací, navezení štěrku a dokončení asfaltového povrchu alespoň z broušené asfaltové drti.

7) Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice,

8) Předpokládané náklady
1 000 000 Kč

9) Předpokládané financování
Dotace 70 % nákladů
Vlastní prostředky obce 30 % nákladů,

10) Předpokládané období realizace
2016 - 2019

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát, Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry