29 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 5

1) Název projektu
Chodníky v horní části obce - cca 500 m

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Obcí prochází silnice III. třídy, která je v horní třetině obce lemována říčkou Bystrou a na druhé straně je hluboký příkop. Chůze po silnici v těchto místech je nebezpečná.

4) Cíl – účel projektu
Vybudováním chodníku zajistit obyvatelům obce i při stále vzrůstající hustotě provozu na silnici bezpečnou chůzi po chodníku

5) Výstupy projektu
Cca 500 m chodníku

6) Hlavní aktivity
Zpracování projektu, získání stavebního povolení, úprava terénu, položení kanalizačního potrubí v příkopu, překlenutí trub a vybudování chodníku.

7) Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice,

8) Předpokládané náklady
1 500 000 Kč

9) Předpokládané financování
MMR ČR, Program obnovy venkova – dotace 50 % nákladů
Vlastní prostředky obce 50 % nákladů, 750 000 Kč

10) Předpokládané období realizace
2016-2018

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát, Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry