29 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 4

1) Název projektu
Výstavba sportovního areálu

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Projekt řeší problém chybějícího sportovního areálu v obci. Umožní sportovní vyžití občanů, hlavně mládeže v obci Horní Habartice i ostatních obcí mikroregionu

4) Cíl – účel projektu
Cílem projektu je vybudovat hřiště na malou kopanou, hřiště na nohejbal, hřiště na tenis, opěrné zdi a oplocení areálu.

5) Výstupy projektu
Terasovitě situovaná tři sportovní hřiště.

6) Hlavní aktivity
Stavební povolení, terénní úpravy, výstavba sportoviště

7) Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice,

8) Předpokládané náklady
1 000 000 Kč

9) Předpokládané financování
EU – dotace 85 %
Vlastní prostředky obce nákladů 15%,

10) Předpokládané období realizace
2015-2019

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry