29 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 3

1) Název projektu
Úprava prostoru za OÚ - vybudování zpevněné plochy – parkoviště

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Budova OÚ je u silnice III. třídy a přímo proti budově OÚ je zastávka autobusů. Členové obecního zastupitelstva, zaměstnanci OÚ a návštěvy si proto musí vozidla ponechávat v prostoru za OÚ. Prostranství je nezpevněné a při deštivém počasí značně rozblácené.

4) Cíl – účel projektu
Provést srovnání prostranství, jeho zpevnění štěrkem a konečná úprava povrchu asfaltem

5) Výstupy projektu
Vytvoření asfaltového parkoviště

6) Hlavní aktivity
Zajistit stavební povolení, provést stavební a konečné úpravy celého prostoru za OÚ tak, aby vzniklo parkoviště.

7) Umístění projektu
K.ú. Horní Habartice, 405 02 Děčín 2

8) Předpokládané náklady
400 000Kč

9) Předpokládané financování
Dotace 70 % nákladů
Vlastní prostředky obce 30 % nákladů,

10) Předpokládané období realizace
2016-2018

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,
telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry