29 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 2

1) Název projektu
Výstavba 6 ti rodinných domků – inženýrské sítě

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Ke snižování migrace a udržení mladé generace v obci je nutné vytvářet podmínky k zabezpečení vhodných podmínek pro umožnění výstavby rodinných domků pro mladé rodiny.

4) Cíl – účel projektu
Cílem projektu je zajistit inženýrské sítě k vybraným pozemkům pro stavbu rodinných domků a tím podporovat rozvoj bydlení v obci, čímž má být ovlivněn populační vývoj v obci.

5) Výstupy projektu
Inženýrské sítě pro pět rodinných domků

6) Hlavní aktivity
Zajištění projektu na rozšíření inženýrských sítí, stavebních povolení, výstavba inženýrských sítí.

7) Umístění projektu
k.ú. Horní Habartice,

8) Předpokládané náklady
6 000 000 Kč

9) Předpokládané financování
Ministerstvo pro místní rozvoj – Program podpory bydlení (soubor programů)
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
Vlastní prostředky obce - 30 % nákladů Kč

10) Předpokládané období realizace
2016-2018

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry