29 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Projektový záměr č. 1

Projektový záměr č. 1

1) Název projektu
Dokončení plynofikace obce

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Plynofikace oblasti je dlouhodobý společný projekt obcí z bývalého Sdružení obcí povodí říčky Bystrá, který musí realizovat každá obec na svém katastru. Obec Horní Habartice již realizovala výstavbu hlavní plynovodní větve od hranic katastru s Dolními Habarticemi do středu obce k budově OÚ. V příštím období je třeba plynofikaci dokončit. Plynofikace obce je nutná pro rozvoj obce, pro zlepšení ovzduší a kvalitu života na venkově.

4) Cíl – účel projektu
Cílem projektu je započatou plynofikaci obce dokončit,vybudovat středotlaký rozvod zemního plynu pro domácnosti i podnikatele, zlepšit kvalitu ovzduší a tím zhodnotit pozemky určené k podnikání a ke stavbě rodinných domků.

5) Výstupy projektu
Dokončení hlavní plynovodní větve od OÚ na hranice katastru s Markvarticemi.Následně vybudování plynovodních odboček od hlavní plynovodní větve do postranních uliček a s nimi domovních přípojek s kiosky na hlavní domovní uzávěry a plynoměry.

6) Hlavní aktivity
Zajistit dodavatele a jeho prostřednictvím zabezpečit výstavbu plynovodní sítě, její kolaudaci a následné předání budoucímu provozovateli.

7) Umístění projektu
Katastrální území Horních Habartic

8) Předpokládané náklady
milionů Kč. 1 000 000

9) Předpokládané financování
Dotace 70%
Vlastní zdroje 30%¤

10) Předpokládané období realizace
2017-2019

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Ladislav Donát Obec Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,
telefon 412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry