23 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Popis projektového záměru č.13

1) Název projektu
Celková úprava zahrady MŠ

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Projekt řeší problém hygienicky neodpovídajícího prostředí okolí Mateřské školy Horní Habartice 6. 

4) Cíl – účel projektu
Cílem projektu je celková úprava oplocení areálu MŠ, úprava pískoviště a dětského hřiště. 

5) Výstupy projektu
Oplocení, chodníky, pískoviště a dětské hřiště.

6) Hlavní aktivity
Výstavba oplocení, úprava zahrady, přístupu do budovy MŠ a dětského hřiště. 

7) Umístění projektu
k.ú. Horní Habartice, 

8) Předpokládané náklady
400 000 Kč

9) Předpokládané financování
Dotace 65 %  
Vlastní prostředky obce nákladů 35%, 

10) Předpokládané období realizace
2009 - 2010

11) Zodpovědná osoba – kontakt
Starosta obce Miroslav Podaný,
Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2
tel./fax 412 585 271 , 
e-mail: info@hornihabartice.cz


Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry