28 - 04 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Popis projektového záměru č. 12

1) Název projektu
Vybudování cvičného hřiště u hasičské zbrojnice

2) Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3) Zdůvodnění projektu - popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen
Obec má výjezdovou jednotku SDH, která nemá vhodné prostory k tréninku.

4) Cíl – účel projektu
Vybudování cvičného hřiště u HZ, které by sloužilo místnímu SDH, ale také místním dětem a mládeži – obec nemá hřiště pro sportovní vyžití dětí a mládeže.

5) Výstupy projektu
Cvičné hřiště pro členy SDH obce Horní Habartice.

6) Hlavní aktivity 
Zarovnání a úprava terénu, zatravnění,trativody.

7) Umístění projektu
k.ú. Horní Habartice, 405 02 Horní Habartice 187.

8) Předpokládané náklady
100 000,- Kč

9) Předpokládané financování
MMR ČR, Program obnovy venkova – dotace 60 % nákladů
Vlastní prostředky obce 40 % nákladů, 40 000,-Kč.

10) Předpokládané období realizace
V letech 2005 - 2006

11) Kterou prioritu, resp.opatření Strategie podporuje
Priorita Dotační titul č.1

Opatření
12) Zodpovědná osoba – kontakt

Starosta obce Miroslav Podaný, Obec Horní Habartice, telefon 412 585 271
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry