26 - 05 - 2017

Záměry a projekty obce Horní Habartice s dlouhodobým výhledem

Popis projektového záměru č. 9

1)    Název projektu
Přeložka místní komunikace za OÚ

2)    Nositel projektu
Obec Horní Habartice

3)    Zdůvodnění projektu – popis konkrétního problému, který je navrhovaným projektem řešen   
Původní místní komunikace za OÚ je v havarijním stavu – došlo k sesunu půdy, který způsobil propad a potrhání asfaltového povrchu, komunikace se sune do místní říčky Bystré, se kterou bezprostředně sousedí. Hrozí povolení opěrné zdi říčky a zborcení celého břehu včetně komunikace.

4)    Cíl – účel projektu
Cílem projektu je zhotovit přeložku místní komunikace za OÚ vedle původní a zpevnit ujíždějící břeh.

5)    Výstupy projektu
Přeložení místní komunikace za OÚ s odlehčením břehu říčky a zpevnění jejího břehu

6)    Hlavní aktivity
Odkoupení pozemku potřebného k pr9ᗵ
200 000 Kč

7)    Předpokládané financování
MMR ČR, Program obnovy venkova – dotace 60 %
Vlastní prostředky obce 40 %

8)    Předpokládané období realizace
V letech 2011 – 2013

11) Zodpovědná osoba - kontakt
Starosta obce Ladislav Donát, Obec Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2, telefon  412 585 271 ,
e-mail: info@hornihabartice.cz

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry