29 - 05 - 2017

Informace k revizi kotlů na tuhá paliva

 

Nejpozději 1. ledna 2017 musí mít provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, zprávu o kontrole jeho technického stavu a provozu. Doklad musí vystavit odborně způsobilá osoba.

Podrobnější informace naleznete v přílohách a odkazech:

Termín pro povinné revize kotlů na tuhá paliva se přiblížil, kde najít topenáře?
Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

nahrávám ...
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry