26 - 05 - 2017

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Stanovení počtu členů kom. a sídlo okrsku-prezident cr

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry