25 - 05 - 2017

Upozornění starosty obce

UPOZORNĚNÍ

Starosta obce s okamžitou platností vyhlašuje zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrádek pitnou vodou.

Ladislav Donát v.r.
starosta obce

V Horních Habarticích 28.6. 2016

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry