29 - 04 - 2017

Zasedání zastupitelstva obce č.9 ze dne 18.4. 2016

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.9/2016 ze dne 18.4. 2016
Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky...

 

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry