29 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se
koná dne 18.4.2016 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

Program: 

 • 1). Zahájení,
 • 2). Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
 • 3). Kontrola usnesení minulého zasedání,
 • 4). Připomínky občanů,
 • 5). Prodej p.p.č.980/5,k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 • 6). Pronájem části p.p.č. 1095/5 o výměře 365m², k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 • 7). Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2015,
 • 8). Odpisový plán Mateřské školy Horní Habartice 6,
 • 9). Rezignace p. Jany Hrouzkové na funkci ředitelky Mateřské školy Horní Habartice 6,
 • 10). Jmenování členů komise pro výběrová řízení konaných obcí Horní Habartice v roce 2016,
 • 12). Koupě p.p.č. 246/111, k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví p. Oldřicha Plíška, bytem Horní Habartice 67, 405 02 Děčín 2 za cenu 10,-Kč/m²,
 • 13). Rozpočtové opatření č.2/2016,
 • 14). Různé
 • 15). Závěr.


Horní Habartice 8.4.2016

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry