26 - 05 - 2017

Kominík - revize a čištění komínů

! ! ! !     U P O Z O R N Ě N Í      ! ! ! !

OBECNÍHO  ÚŘADU  Horní Habartice

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o služby kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět opět Kominictví Zdeňka Břicháčka dne 23.4.2016.

Zájemci o čištění komína a kontrolu komínového tělesa se mohou ještě nahlásit na OÚ do  20.4.2016 !!!!!!

Nezapomeňte, zákon ukládá provést kontrolu komínového tělěsa 1x ročně

Karel Mašek v.r.
místostarosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry