26 - 05 - 2017

Čištění komína a kontrola komínového tělesa

! ! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! ! !

OBECNÍHO ÚŘADU Horní Habartice

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o služby kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět opět Kominictví Zdeňka Břicháčka dne 3.10.2015.

Zájemci o čištění komína a kontrolu komínového tělesa se mohou ještě nahlásit na OÚ do 1.10.2015

 

!!!!!!

Nezapomeňte, zákon ukládá provést kontrolu komínového tělěsa

1x ročně

Karel Mašek v.r.
místostarosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry