29 - 05 - 2017

Kominictví Zdeňka Břicháčka

! ! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! ! !
OBECNÍHO ÚŘADU HORNÍ HABARTICE

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o služby kominíka, že čištění a kontrolu komínů bude v naší obci provádět opět Kominictví Zdeňka Břicháčka. Případní zájemci o tyto služby se mohou nahlásit na Obecním úřadě do 24.4.2015

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry