29 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se 
koná dne 25. 3.2015 od 19.oo hod v kulturní místnosti Víceúč.objektu.

Program:


1). Zahájení,
2). Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
3). Kontrola usnesení minulého zasedání,
4). Připomínky občanů,
5). Rozpočtové opatření č. 2/2015,
6). Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2014,
7). OZV č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního  odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem,
8). OZV Č.2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování,
9). Žádost Mateřské školy Horní Habartice 6 o použití financí z rezervního fondu na koupi
      interaktivní tabule,
10). Podání žádosti o dotaci na vybudování hřbitovní zdi,
11). Pověření starosty obce k výběru firem a provedení výběrového řízení na projekt ,, Pořízení
       techniky a přídavných zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “ ,
12). Komise pro výběrové řízení na výběr firmy na projekt ,, Pořízení techniky a přídavných
       zařízení na zkvalitnění nakládání s odpady “,
13). Různé,
14). Závěr.

Horní Habartice 18.3.2015

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry