23 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se koná dne 15.12. 2014 od 19.oo hod v klubu důchodců.

 

Program :

1. Program zasedání a způsob hlasování,

2. Určení ověřovatelů zápisu p. Sotona A...a p.Moc J. . , zapisovatelka p. Ottová H.

3. Kontrola minulého zasedání,

4. Připomínky občanů,

5. Rozpočtová změna č.5/2014,

6. Návrh rozpočtu na rok 2015,

7. Rozpočtový výhled na léta 2017 až 2019,

8. Koupě pozemku p.p.č.42, o výměře 40m2 ,k.ú. Horní Habartice,

9. Záměr pronájmu p.p.č.326/38 o výměře 737m2, k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví

     obce Horní Habartice,

10. Dodatek č.2 ke smlouvě č.1/2006 o sdružení finančních prostředků mezi obcí Horní

      Habartice a obcí Heřmanov.

11.Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska

12.Návrh ceny vodného na rok 2015

13. Různé

14. Závěr

Donát Ladislav v. r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry