25 - 05 - 2017

Informace

INFORMACE

Ve věci – Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí  ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „Výstavba ŽST Markvartice“
lze nahlížet v kanceláři Obecního úřadu a to :
Pondělí a středa vždy od 8 do 17 hodin mimo přestávky od 12 do 12.30 hod.

Ladislav Donát v.r.
starosta obce

Příloha:
Download this file (Posuzování vlivu ŽP..pdf)Příloha[soubor pdf]139 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry