26 - 05 - 2017

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Na základě ustanovení § 91 odst.1 zákona č. 128/2000., o obcích( obecní zřízení), v platném znění, svolává starosta obce ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horní Habartice dne 5.11. 2014 od 19 hodin v místním Klubu důchodců

Program:

   1. Složení slibu nově zvoleného Zastupitelstva obce
   2. Schválení programu
   3.   Určení ověřovatelů zápisu p. Šormová J, p. Hrouzek K, zapisovatelka p. Ottová H.
   4.   Volba starosty a místostarosty obce
         a) určení počtu místostarostů
         b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  
              uvolnění ( § 71 zákona o obcích)
         c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
         d) volba starosty obce
         e) volba místostarosty obce
    5.    Zřízení finančního a kontrolního výboru
        a) určení počtu finančního a kontrolního výboru
        b) volba předsedy finančního výboru
        c) volba předsedy kontrolního výboru
        d) volba členů finančního výboru
        e) volba členů kontrolního výboru
        f) zřízení komisí kulturně školské(mládeže), pro občanské záležitosti a životního         
            prostředí
    6.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva(§ 72  
            zákona o obcích)
    7.     Schválení starosty a místostarosty na výběr v bance
    8.     Zadání návrhu rozpočtu na rok 2015
    9.     Inventarizace majetku obce
   10.    Různé
   11.   Závěr

Donát Ladislav v. r.
starosta obce

Horní Habartice 28.10.2014

Příloha:
Download this file (Pozvánka.pdf)Příloha[soubor pdf]90 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry