29 - 05 - 2017

Oznámení o místě a době konání voleb do 1/3 Senátu a Zastupitelstva obce

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do 1/3 Senátu a do Zastupitelstva obce.

 

 

Starosta obce Horní Habartice podle §30 0dst.2, zákona č. 62/2003 Sb.,o volbách do 1/3 

Senátu a do Zastupitelstva obce a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů oznamuje:

 

1. Volby do 1/3 Senátu a do Zastupitelstva obce se uskuteční : 

v pátek dne 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11.10. 2014 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 


2. V případě konání 2 kola voleb do Senátu PČR se volby uskuteční v pátek 17.10.2014 od 14
 

do 22 hodin a v sobotu 18.10.2014 od 8 do 14 hodin, Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební 

místnosti ve dnech voleb. 


3. Místem konání voleb do H3 Senátu ado Zastupitelstva obce je v okrsku č. l místnost pro
 

hlasování - Klub důchodců vbudovč Obecního úřadu Horní Habartice 187 pro oprávněné 

voliče. 


4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickym nebo služebním 

pasem České republiky, cestovním průkazem České republikyLPři volbách do Senátu PČR 

může volič volit na voličský průkaz.
 

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do 1/3 Senátu a do Zastupitelstva 

obce hlasovací lístky. Ve dnech voleb do 1/3 Senátu a do Zastupitelstva obce volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, zde též obdrží úřední obálku.
 

6. Pro volby do zastupitelstva obce : Volič může zakřížkováním volit pouze jednu stranu, nebo 

7 kandidátů.

7. Pro volby do 1/3 Senátu : Do úřední obálky vloží volič pouze jednoho vybraného kandidáta. 

8. Na požádání voličů bude umožněno hlasování do přenosné schránky.
 

V Horních Habarticích dne 25.9. 2014 

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

 

Příloha:
Download this file (Oznámení (1).pdf)Příloha[soubor pdf]113 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry